ORGANS DE L'ESCOLA

 

 


Equip Directiu.

 

Director: Jordi Bargalló.

Cap d'estudis: Cecília Reguero.

Secretària acadèmica: Taís Costa.

 

 

 

Caps de Departament

 

Vent: Oriol Garcia

Corda: Ferran Saló

Piano: Àngels Núñez

Llenguatge elemental: Núria Martínez

Llenguatge professional: Àngels Núñez

Sensibilització i preparatori: Nuri Noguera

Comunicació: Marta Estruch

Organització d'activitats: Oriol Garcia

Pàgina Web i multimèdia: Sara Ruiz

 

 

 

 

 

 

 

Escola Municipal de Música Josep Aymerich. La Garriga