Escola Municipal de Música Josep Aymerich. La Garriga