Adults

L’escola de música permet la convivència entre totes les edats. El grup d’adults està integrat en la dinàmica de l’escola, comparteix activitats i les viu com la resta d’alumnes. Tothom participa amb la mateixa il∙lusió i aquest és un valor afegit que ens beneficia a tots.
Es consideren adults tots aquells alumnes majors de 18 anys. Tenen la possibilitat de triar entre classes col∙lectives (llenguatge musical, història de la música, cant coral, orquestra de cambra) i classes individuals d’instrument.

Escola Municipal de Música Josep Aymerich. La Garriga