SENSIBILIZACIÓ
    3-5 ANYS​

"La música comença, on acaba el llenguatge"

E.Th.A. Hoffmann

 

A l’etapa de 3 a 5 anys, acostem la música als infants mitjançant una metodologia viva i activa, utilitzant com a eines bàsiques: la cançó, l'audició, el moviment i l'experimentació sonora.

Permetem així que s'expressin a través del llenguatge de la música.

Escola Municipal de Música Josep Aymerich. La Garriga