Una programació dirigida al llenguatge musical, el cant coral i l’aprenentatge d’un instrument.

El professor d'instrument passa a ser el tutor de l'alumne, guiant els seus passos durant el seu pas per l'escola, animant-lo i orientant-lo en tot allò que calgui.

L’alumne adquirirà els coneixements bàsics que li permetran compendre el llenguatge de la música i avançar amb l’ instrument.


Aquest nivell consta sis cursos.

Els alumnes, si ho volen, en acabar aquest nivell, poden presentar-­se a la prova d’accés al nivell mitjà.

Nivell Elemental

Escola Municipal de Música Josep Aymerich. La Garriga