L’objectiu és aprofundir en els elements del llenguatge musical. En acabar el quart curs, els alumnes, poden accedir a un conservatori per finalitzar els estudis de grau professional.
Primer cicle: ​Consta de dos cursos. Inclou les assignatures de llenguatge musical, instrument, música de cambra, coral i/o grup instrumental.
Segon cicle: ​Consta de dos cursos. En aquest punt els alumnes es divideixen segons si volen seguir la via reglada (llenguatge musical, cambra o orquestra, audició, anàlisi, informàtica, història de la música) o bé els mòduls (a més de l’ instrument, fan una o més assignatures col·lectives).

Nivell Mig

Escola Municipal de Música Josep Aymerich. La Garriga